گروه تولیدی کیا

تولید کننده انواع تبدیل های برق ماشین به برق شهری

نکات مهم تبدیل کیا

نکات مهم تبدیل کیا

نکات مهم تبدیل کیا ۱) برق ۲۲۰ ولت خروجی تبدیل ها مانند برق شهری خطرناک می باشند . ۲) هنگام استفاده از این تبدیل ها به توان تبدیل و توان مصرفی وسیله برقی دقت شود تا فشار اضافی به تبدیل وارد نگردد. درصورت نیاز به توان بیشتر تبدیل با توان بالاتر خریداری شود. ۲) اینRead more about نکات مهم تبدیل کیا[…]