گروه تولیدی کیا

تولید کننده انواع تبدیل های برق ماشین به برق شهری

واگذاری عاملیت فروش تبدیل برق ماشین به برق شهری کیا

واگذاری عاملیت فروش تبدیل برق ماشین به برق شهری کیا

واگذاری عاملیت فروش تبدیل برق ماشین به برق شهری کیا   گروه تولیدی کیا به منظور کارآفرینی و افزایش فروش محصولات و جهانی شدن تبدیل های کیا، برای مدت محدودی اقدام به اعطاء عاملیت فروش با شرایط استثنایی نموده است. ویژگی های عاملیت گروه کیا : ۱- نیاز به سرمایه کم ۲- سود بالا وRead more about واگذاری عاملیت فروش تبدیل برق ماشین به برق شهری کیا[…]