تماس با ما

دوستان عزیز لطفا مطالب سایت را با دقت مطالعه نمایید و درصورتی که جواب سوال شما در سایت ذکر نشده بود با ما تماس حاصل فرمایید.

آدرس : ایران – آذربایجان غربی – مهاباد- خیابان وفایی – هشت متری دوم شرقی – پلاک ۹ – مهندس رامیار توکمه چی

کد پستی : ۵۹۱۶۸۳۳۷۵۹

تلفن :  63 07 24 42 – 044 (98+)

سامانه پیام کوتاه :  30007008001002

فکس :  63 07 24 42 – 044 (98+)

همراه ( مهندس توکمه چی ) : ۱۷۵۰  944  0914  (98+)
 

ایمیل :

ایمیل مدیر عامل              :    chairman@kialink.ir
ایمیل رئیس هیئت مدیره  :        council@kialink.ir
ایمیل طراحی سایت        :             info@kialink.ir
ایمیل واحد بازرسی         :    inspector@kialink.ir
ایمیل مدیریت فنی و تولید:     manager@kialink.ir
ایمیل رئیس امور مالی     :      minister@kialink.ir
ایمیل واحد فروش           :           sales@kialink.ir
ایمیل واحد پشتیبانی       :      support@kialink.ir
ایمیل واحد امور مالی      :          trade@kialink.ir

 

شماره حساب : ۰۳۰۰۶۲۱۶۴۱۰۰۳ / بانک ملی ایران شعبه مرکزی مهاباد / کد شعبه ۵۴۲۱ / به نام مهندس رامیار توکمه چی
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۴۵۹۹۳۷۷۴۸ / بانک ملی ایران شعبه مرکزی مهاباد / کد شعبه ۵۴۲۱ / به نام مهندس رامیار توکمه چی

شماره حساب : ۶۰۳۷۶۹۱۶۲۸۸۱۴۲۵۳/  بانک صادرات شعبه مرکزی مهاباد / به نام مهندس رامیار توکمه چی
شماره کارت : ۰۱۰۹۹۶۵۷۳۹۰۰۹ / بانک صادرات شعبه مرکزی مهاباد / به نام مهندس رامیار توکمه چی

شماره حساب : ۴۷۸۸۳۹۴۹/۰۱/  بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد / به نام مهندس رامیار توکمه چی
شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۱۷۲۲۴۶۲/ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد / به نام مهندس رامیار توکمه چی

شماره حساب : ۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۶۳۶۱۰۸ /  بانک سپه شعبه مرکزی مهاباد / به نام مهندس رامیار توکمه چی
شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۰۷۲۶۹۵۲۷۹ / بانک سپه شعبه مرکزی مهاباد / به نام مهندس رامیار توکمه چی

 

تماس با ما
تماس با ما